สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ ( สตป. ) . สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ ( สมช. )


  Username : 
  Password : นายถวิล เปลี่ยนศรี
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ


.: แผนที่ :.

สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ (สตป.)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)


ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 629 8000 ต่อ 4006 หรือ 4501
โทรสาร. 02 629 8043

ตำแหน่งอาคาร สมช. @ ทำเนียบรัฐบาล
มองผ่าน Google Earth (คลิก)ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารบี ชั้น 7 โซนตะวันตก
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพ 10210
โทร. 02 142 0113 ถึง 17
โทรสาร. 02 143 9346

ตำแหน่ง สมช. @ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารบี ชั้น 7 โซนตะวันตก
มองผ่าน Google Earth (คลิก)


      Copyright (c) 2014. TC.TORKUNG@gmail.com. All rights reserved. website monitoring