สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ ( สตป. ) . สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ ( สมช. )


  Username : 
  Password : นายอนุสิษฐ คุณากร
เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ


.: แผนที่ :.

สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ (สตป.)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 โซนตะวันตก

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพ 10210
โทร. 02-142-0111, 02-142-0175, 02-142-0117, 02-143-9353
โทรสาร. 02-143-9346
มองผ่าน Google Earth (คลิก)


      Copyright (c) 2014. TC.TORKUNG@gmail.com. All rights reserved. website monitoring